Referenser

Våra projekt

Projekt

Pågående och Utförda projekt

Nedan listar vi en del av de projekt vi utfört genom åren.

Fräsaren 12, Solna Business Park

Ombyggnad kontor

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1964. En tillbyggnad och modernisering genomfördes 2003 för att skapa dagens effektiva och flexibla kontors- och butiksfastighet.
Under 2019 byggs 13 000 kvadratmeter av i fastigheten om för att passa den nya hyresgästen Skolverket.

Omfattning: Ca 2.000 sprinkler.

Byggherre: Fabege

Entreprenadtyp: Utförandeentreprenad

Projektstart: Februari 2019

Färdigställt: Pågår.

Gavlehov

Nybyggnad vårdboende

Under hösten 2019 kommer Frösunda Omsorg att bygga ett äldreboende om 72 platser i Gävle.

Omfattning: Ca 730 sprinkler.

Byggherre: NOFAB

Vår beställare: Erlandsson Bygg AB

Entreprenadtyp: Totalentreprenad

Projektstart: Mars 2019

Färdigställt: Pågår

Södertörns Högskola

Rot och tillbyggnad av skolans lokaler

Omfattning: ca 700 sprinkler i nyinstallation samt ca 100 sprinkler i rot delen.

Byggherre: Akademiska Hus

Vår beställare: Skanska

Entreprenadtyp: Totalentreprenad

Projektstart: April 2016 

Färdigställt: Maj 2018

På ASK sprinkler har vi många spännande projekt framför oss. Vi växer och behöver förstärka vårt team. Därför söker vi nu