Brandsäkerhet

Varför skyddar vi

Sprinklersystem


Sprinklersystem i fastigheten

Varför skyddar vi med Sprinkler

Ett sprinklersystem kan krävas av myndigheter. Sprinkler släcker snabbt på en stor yta om det brinner. Det blir mindre rök och vattenskadorna vid släckning minskar.

Regelverk och försäkringsbolag kräver sprinkler

Byggnadsnämnden kan ställa krav på sprinklerinstallation i samband med bygglov. Även om myndighetskraven inte är absoluta, gör byggreglerna att nästan samtliga köpcentrum, gallerior, stora lager och ljusgårdar måste sprinklas. Försäkringsbolagen förespråkar också ofta sprinkler vid viss typ av verksamhet. De sätter två nivåer på försäkringspremien, en för dem som har sprinkler och en för dem utan. Ofta med stor prisskillnad där sprinkler kan ge en betydligt lägre premie.

Sprinkler släcker snabbt på stor yta

En sprinkler är ett munstycke som hålls stängt av en värmekänslig glasbulb eller metallänk. När lufttemperaturen stiger till runt 70 grader släpper munstycket fram vattnet som därmed kan släcka branden. Vanligtvis täcker varje sprinkler en yta på 9 eller 12 kvadratmeter. Hur många som aktiveras varierar och beror på brandens utveckling. Vattnet transporteras via ett rörnät och passerar en larmventil som larmar när en sprinkler löst ut, oftast till räddningstjänsten.

Sprinkler räddar liv

Statistik från bland annat National Fire Protection Association i USA, världens ledande brandskyddsorganisation, visar att det aldrig omkommit fler än två personer vid bränder i byggnader med rätt sprinklersystem.

Sprinkler minskar vattenskador i byggnaden

Det krävs sex till sju gånger mer vatten för att släcka en brand i en byggnad utan sprinkler än i en sprinklad. Räddningstjänsten använder flera tusen liter vatten i minuten i släckningsarbetet, medan varje sprinklerhuvud genererar mellan 70-150 liter vatten per minut. I 80 procent av bränderna aktiveras högst fyra sprinklerhuvuden, men oftast aktiveras bara ett.

Utvecklingen av brandrök minskas av sprinkler

I sprinklade lokaler blir rökmängden betydligt mindre, eftersom branden snabbt släcks. En nackdel kan vara att sprinkler trycker ner röken mot golvet. Men faktum kvarstår att väldigt många fler har omkommit i lokaler med rök i taket än i byggnader utrustade med sprinkler i taket.

Sprinkler sparar tid och pengar

Även om brandförsäkringen täcker alla kostnader vid en brand kan sprinkler spara mycket pengar även efter att de löst ut. En nerbrunnen anläggning kan innebära att din verksamhet måste ligga nere en längre tid och att du förlorar intäkter och konkurrenskraft. Sist men inte minst är försäkringspengar naturligtvis aldrig en ersättning för förlusten av människoliv.

Investering i sprinkler kan sänka andra kostnader

I normalfallet kostar ett sprinklersystem mellan 350-420 kronor per kvadratmeter. Räknar man in andra aspekter, som till exempel att väggar kan byggas med lägre brandklass och att försäkringspremien kan sänkas, blir kostnaden försumbar. Tar man dessutom hänsyn till vinsterna vid brand, då sprinkler kan rädda verksamheten – och framförallt rädda liv – råder det ingen tvekan om att det är en god investering.

På ASK sprinkler har vi många spännande projekt framför oss. Vi växer och behöver förstärka vårt team. Därför söker vi nu