Kvalité & Miljö

Kvalitetspolicy

ASK Sprinkler AB 

skall alltid erbjuda våra kunder en produkt och en relation som tillfredsställer kundens behov och förväntningar.

Vi betraktar kvalitet som det effektivaste sättet att öka våra marknadsandelar och minska våra kostnader.
Vi arbetar långsiktigt med att utvärdera och utveckla vårt ledningssystem.

Varje anställd informeras och utbildas kontinuerligt och är ansvarig för att hens arbete blir utfört med en god kvalitet och i rätt tid till nästa led.

Våra produkter skall minst uppfylla legala säkerhets- och miljökrav enligt gällande normer.

På ASK sprinkler har vi många spännande projekt framför oss. Vi växer och behöver förstärka vårt team. Därför söker vi nu